Üniversitemiz 2018-2022 Dönemi Stratejik Plan Hazırlık Süreci kapsamında Genelge (2) yayımlanmıştır.