Misyonumuz

Üniversitemizin idari hizmetlerinin mükemmeliyete ulaşması konusunda yönetim birimi olarak üzerimize düşen, stratejik yönetim ve planlama, performans ve kalite ölçütlerini geliştirme, yönetim bilgi sistemi ve stratejik planda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını , hesap verilebilirliği ve saydamlığı sağlamak üzere mali yönetimimizin yapısını ve işleyişini, bütçemizin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolün yapılmasını sağlamaktır.

Vizyonumuz

Uzman, yaratıcı ve yenilikçi personeliyle çağdaş ve bilimsel gelişmeleri çalışmalarına yansıtan, teknolojik imkanlarla donanmış, paydaşları ile evrensel değerlere saygılı bir iletişimi benimseyen ve sürekli gelişen bir başkanlık olmak.


Dosyalar

Footer © 2016