KBS-Harcama Yönetim Sistemi

Eklenme Tarihi:31/10/2011
Duyuruyu Paylaş:      
Karakter Boyutu:      
Haberi Yazdır

02.12.2016
2015 Yılı Bilançosu ve Faaliyet Sonuçları yayımlanmıştır.

24.11.2016
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Ekim 2016 Dönemi Aylık Raporu

22.11.2016
Üniversitemiz 2015 Yılı Sayıştay Denetim Raporu yayımlanmıştır.

16.11.2016
2015 Yılı Nakit Akış Tablosu yayımlanmıştır.

04.11.2016
2016 Mali Yılı III. Üç Aylık Bütçe, Performans Programı ve Muhasebe Gerçekleşmeleri Raporu yayımlanmıştır.

25.10.2016
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Eylül 2016 Dönemi Aylık Raporu

28.09.2016
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Ağustos 2016 Dönemi Aylık Raporu

26.08.2016
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Temmuz 2016 Dönemi Aylık Raporu

11.08.2016
2016 Mali Yılı II. 3 Aylık Dönem Bütçe,Performans Programı ve Muhasebe Gerçekleşmeleri Değerlendirme Raporu

28.07.2016
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Haziran 2016 Dönemi Aylık Raporu

22.07.2016
Bartın Üniversitesi 2016 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu yayımlanmıştır.

27.06.2016
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Mayıs 2016 Dönemi Aylık Raporu

24.05.2016
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Nisan 2016 Dönemi Aylık Raporu

05.05.2016
Üiversitemiz 2016 Yılı Geçici Bütçe Dönemi Değerlendirme Raporu yayımlanmıştır.

27.04.2016
26/04/2016 tarihinde yapılan Performans Programı ve Bütçe Uygulamaları Toplantısı Kararları

25.04.2016
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Mart 2016 Dönemi Aylık Raporu

22.03.2016
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Şubat 2016 Dönemi Aylık Raporu

18.03.2016
Üniversitesimiz 2015 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu yayımlanmıştır.

11.03.2016
Üniversitemiz 2016 Yılı Performans programı yayımlanmıştır.

26.02.2016
Üniversitemiz 2015 Yılı İdare Faaliyet Raporu yayımlanmıştır.

23.02.2016
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Ocak 2016 Dönemi Aylık Raporu

01.02.2016
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2015 Yılı Birim Faaliyet Raporu yayımlanmıştır.

28.01.2016
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Aralık 2015 Dönemi Aylık Raporu

26.01.2016
2015 Mali Yılı Bütçe, Performans Programı ve Muhasebe Gerçekleşmeleri Raporu yayımlanmıştır

23.12.2015
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Kasım 2015 Dönemi Aylık Raporu

24.11.2015
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Ekim 2015 Dönemi Aylık Raporu

16.11.2015
2015 Mali Yılı III. Üç Aylık Bütçe, Performans Programı ve Muhasebe Gerçekleşmeleri Raporu yayımlanmıştır.

23.10.2015
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Eylül 2015 Dönemi Aylık Raporu

23.10.2015
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Ağustos 2015 Dönemi Aylık Raporu

07.10.2015
Sayıştay Başkanlığınca yapılan Üniversitemiz 2014 Yılı Sayıştay Denetim Raporu yayımlanmıştır.

07.09.2015
Bartın Üniversitesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole Tabi Mali Karar ve İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslarda Senato Kararı ile yapılan değişiklik yayımlanmıştır.

20.08.2015
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Temmuz 2015 Dönemi Aylık Raporu

03.08.2015
2015 Mali Yılı II. Üç Aylık Bütçe, Performans Programı ve Muhasebe Gerçekleşmeleri Raporu yayımlanmıştır.

24.07.2015
Üniversitemiz 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu yayımlanmıştır

22.07.2015
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Haziran 2015 Dönemi Aylık Raporu

22.06.2015
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Mayıs 2015 Dönemi Aylık Raporu

29.05.2015
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Nisan 2015 Dönemi Aylık Raporu

29.04.2015
2015 Mali Yılı I. Üç Aylık Bütçe, Performans Programı ve Muhasebe Gerçekleşmeleri Değerlendirme Raporu yayımlanmıştır.

27.04.2015
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Mart 2015 Dönemi Aylık Raporu

30.03.2015
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Şubat 2015 Dönemi Aylık Raporu

17.03.2015
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Ocak 2015 Dönemi Aylık Raporu

11.03.2015
Hesaba Aktarma Suretiyle Ödemeye İlişkin Muhasebat Genel Müdürlüğünün Genel Tebliği (Sıra No: 43)

09.03.2015
Üniversitemiz “2014 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu“ yayımlanmıştır.

04.03.2015
2015 Yılı Parasal Sınırlar ve Oranlar

16.02.2015
2014 Yılı Performans Sunumu

10.02.2015
Üniversitemiz 2014 Mali Yılı Bütçe, Performans Programı ve Muhasebe Gerçekleşmeleri Değerlendirme Raporu yayımlanmıştır.

06.01.2015
Üniversitemiz 2015 Yılı Performans Programı hazırlanarak yürürlüğe konmuştur. Kamuoyuna duyurulur.

23.12.2014
Üniversitemiz “Performans Programı Ulaşılma Kriterleri“ ne ilişkin oranlar yayınlanmıştır.

18.12.2014
2015 Yılı Bütçe Dağıtım Toplantısı

18.12.2014
2014 Yılı Birim Faaliyet Raporu

18.12.2014
Bütçe Giderleri ve Yıl Sonu İşlemleri

03.11.2014
İç Kontrol Toplantı Tutanağı

20.10.2014
Üniversitemiz 2014 Mali Yılı III. Üç Aylık Bütçe, Performans Programı ve Muhasebe Gerçekleşmeleri Değerlendirme Raporu yayınlanmıştır.

10.10.2014
09.10.2014 tarihinde yapılan iç kontrol toplantı tutanağı

12.09.2014
Kamu iç kontrol standartlarına uyum eylem planı kapsamında 11.09.2014 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda alınan kararlar

05.09.2014
İç Kontrol Eylem Planının Değerlendirilmesine İlişkin Toplantı Duyurusu

02.09.2014
Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu Başkanlığımız web sayfasında yayınlanmıştır.

28.08.2014
Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün mali işlemlerin elektronik ortama taşınması amacıyla harcama ve muhasebe sürecinde e-fatura kullanımına geçileceği ile ilgili duyurusu.

15.08.2014
Üniversitemiz 2014 Mali Yılı II. Üç Aylık Bütçe, Performans Programı ve Muhasebe Gerçekleşmeleri Değerlendirme Raporu yayınlanmıştır.

17.07.2014
Üniversitemiz 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu yayınlanmıştır.

28.05.2014
Başkanlığımız personeline ait görev ve iş tanımları güncellenmiştir.

30.04.2014
Üniversitemiz 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu yayınlanmıştır.

28.04.2014
Üniversitemiz 2014 Mali Yılı I. Üç Aylık Bütçe, Performans Programı ve Muhasebe Gerçekleşmeleri Değerlendirme Raporu yayınlanmıştır.

14.04.2014
İç Kontrol Eylem Planı

14.04.2014
PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ

14.04.2014
Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar

20.03.2014
Üniversitemiz 2013 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu yayınlanmıştır.

17.03.2014
2013 Mali Yılı Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetvelleri Değerlendirme Raporu

03.02.2014
Üniversitemiz 2013 Yılı Performans Programı sonuçları yayınlanmıştır.

21.01.2014
Üniversitemiz 2014 Yılı Performans Programı hazırlanarak yürürlüğe konmuştur. Kamuoyuna duyurulur.

21.01.2014
Bartın Üniversitesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole Tabi Mali Karar ve İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslar yayınlanmıştır.

21.11.2013
Taşınır İşlemleri

31.07.2013
Üniversitemiz 2013 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu yayınlanmıştır.

19.06.2013
Birimler Tarafından Doldurulacak Bütçe Formları

30.04.2013
Üniversitemiz 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu yayınlanmıştır.

29.04.2013
2012 Yılında Yapılan Denetimlerde Tespit Edilen Uygulama Hataları

26.03.2013
İç Kontrol Çalışmaları Kapsamında Yapılacak İşlemler

25.03.2013
Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ yayınlanmıştır.

25.03.2013
Yurtdışına Geçici Görevle Gönderilenlenlere Ödenecek Konaklama Giderlerine İlişkin Usul ve Esaslar

22.03.2013
Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar

22.03.2013
Üniversitemiz “2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu“ hazırlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur.

05.03.2013
09/01/2013 Güncel Maaş

05.02.2013
Performans Programı

18.12.2012
KAMU ZARARLARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

14.12.2012
KİK ihale İlan Bedelleri Ödemelerinde Kullanılacak İBAN Numarası

14.12.2012
2012 Bütçe Giderleri ve Yılsonu İşlemleri

30.11.2012
Ödenek

30.11.2012
Faturaların Düzenlenmesi

19.09.2012
HARCAMA BİRİMLERİ ÖDENEK DURUM TABLOSU

30.07.2012
2012 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

25.06.2012
Sosyal Haklar ve Yardımlar Kullanım Kılavuzu

25.06.2012
İhtiyaç Fazlası Taşınır İşlemleri Kullanım Kılavuzu

25.06.2012
Harcama Yönetim Sistemi Kullanım Kılavuzu

04.07.2012
2013-2015 Kamu Yatırım Teklifleri çalışmaları başlamıştır.

22.06.2012
HAKEM KURULU KARARI GEREĞİ KATSAYI FARKINDAN DOĞAN EMEKLİ KESENEKLERİ GÖNDERİMİ

21.06.2012
MAAŞ VE EK DERS ÜCRET FARKLARININ ÖDENMESİNE İLİŞKİN KBS DUYURUSU SIRA NO: ( 26)

20.06.2012
2013-2015 Dönemi Bütçe Hazırlama Rehberi Taslağı ve Eki Tabloları

04.07.2012
2013-2015 dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı hazırlık çalışmalarına başlanmıştır.

18.06.2012
AKADEMİK PERSONEL MAAŞ FARKLARI HESAPLAMASI (Program)

18.06.2012
MAAŞ VE EK DERS ÜCRET FARKLARI İLE GEÇ ÖDEME FARKLARININ ÖDENMESİNE İLİŞKİN KBS DUYURUSU