HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİ VE DİĞER HUSUSLARA İLİŞKİN KBS DUYURUSU (SIRA NO:16)

Eklenme Tarihi:8/5/2012
Duyuruyu Paylaş:      
Karakter Boyutu:      
Haberi Yazdır
 

 

 
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Muhasebat Genel Müdürlüğü
 
Sayı   : B.07.0.MGM.41/                                                                                 
Konu :  KBS (Say2000i) Duyurusu
 
 
HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİ VE DİĞER HUSUSLARA İLİŞKİN
KBS DUYURUSU
 (SIRA NO:16)
 
Bilindiği üzere, Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdaresi hesaplarının Sayıştaya verilmesi hakkında çıkarılan 29/02/2012 tarihli ve B.07.0.MGM.0.41/010-07-01/02100 sayılı yazıda, muhasebe iş ve işlemlerinin tam olarak kurumsal bazda yürütülmesini teminen  harcama birimlerince düzenlenecek ödeme belgelerinin 16 Nisan 2012 tarihinden itibaren KBS’ nin alt sistemi olan Harcama Yönetim Sistemi (HYS) üzerinden düzenlenmesi ve elektronik ortamda muhasebe birimine gönderilmesi gerektiği belirtilmişti.
Ayrıca, 2012/11 sayılı KBS duyurusu ile diğer ödemelere ilişkin ödeme belgelerinin HYS üzerinden (ödeme belgesi giriş formu) düzenlenerek, ıslak imzalı belgelerle birlikte elektronik ortamda muhasebe birimine gönderilmesini sağlamak bakımından; muhasebe birimleri tarafından harcama birimlerine gerekli eğitim, bilgilendirme ve yetkilendirme işlemlerinin gerçekleştirileceği belirtilmişti.
Merkeze intikal eden talepler çerçevesinde, KBS-HYS ve diğer uygulamalara ilişkin tereddütleri gidermek bakımından aşağıda yer alan açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
 
A- KBS-HYS UYGULAMALARI KAPSAMI
 
 Genel ve özel bütçeli idarelerle düzenleyici ve denetleyici kurumlardan Maaş, Ek Ders, Fazla Çalışma, Sosyal Hak ve Yardım  v.b. personel ödemelerine ilişkin veri girişi, hesaplama, bordro ve ödeme emri belgesi oluşturmak suretiyle elektronik ortamda muhasebe birimine aktarma işlemlerini kapsayan süreci KBS-Say2000i üzerinden yürütenler, bu ödemelere ilişkin ödeme emri belgelerini HYS üzerinden düzenlemeyecek olup,  kendi uygulama kılavuzlarında belirtildiği şekilde önceden olduğu gibi sistem üzerinden otomatik olarak muhasebeleştirmeye devam edeceklerdir.
Genel Bütçeli İdarelerin, Telefon ve TTNet fatura ödemelerine ilişkin ödeme belgeleri,  HYS-Aboneliğe Bağlı Ödemeler menüsünden önceden olduğu gibi sistem üzerinden otomatik olarak oluşturulacaktır. Bunun yanında, Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemini kullanan 23 genel ve özel bütçeli idarenin taşınır alımlarına ilişkin düzenleyecekleri ödeme emri belgeleri, HYS-Taşınır uygulaması üzerinden otomatik olarak oluşturulacaktır.
Bu bağlamda, daha önceki genel yazı, KBS Duyurusu ve Uygulama Kılavuzlarında süreç bazlı olarak sistem üzerinden yürütülmesi ve otomatik olarak muhasebeleştirilmesi gereken ödeme belgelerinin (Maaş, Ek Ders, Fazla Çalışma, Sosyal Hak ve Yardım  v.b. personel ödemeleri, Türk Telekom, TTnet, yurtiçi geçici görev yolluğu/e-yolluk ödemeleri ile Taşınır alım ödemeleri), daha önceden olduğu gibi kendi uygulama kılavuzlarında anlatıldığı şekilde  sistem üzerinden otomatik olarak muhasebeleştirilmesi; bunların dışındaki ödeme emri belgelerinin  HYS-Ödeme Belgesi üzerinden  girilmesi gerekmektedir.
 
B- UYGULAMAYA GEÇİŞ
 
Geçiş sürecinde uygulamada sıkıntı yaşanmaması bakımından 16/04/2012 tarihinden itibaren genel ve özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumlara ait ödeme belgeleri say2000i veya HYS üzerinden sisteme girilebilecektir. Ancak, 16/05/2012 tarihinden itibaren ödeme belgelerinin say2000i sisteminde (Muhasebe Kayıt Formu) manuel olarak girişine izin verilmeyecektir.
C- HYS EĞİTİMİ
HYS’ yi kullanacak olan bazı kamu idareleri tarafından Bakanlığımızdan eğitim talebinde bulunulmuştur. Muhasebe iş ve işlemlerinin aksamaması bakımından, HYS ile ilgili eğitim aşağıda belirtildiği üzere gerçekleştirilecektir.
1-      Genel bütçeli idarelerin harcama birimlerine, genel bütçeli muhasebe birimlerince,
2-      Özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumların muhasebe birimlerine, kendilerine en yakın olan genel bütçeli muhasebe birimlerince,
3-      Özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumlara bağlı harcama birimlerine ise, özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumların muhasebe birimince,
eğitim verilecektir.
 
D-HYS’YE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR
 
            Geçmişte yayımlanan genel yazı ve duyurularda, her bir harcama biriminde en fazla üç kişinin gerçekleştirme görevlisi olarak yetkilendirilebileceği belirtilmiş olmakla birlikte, harcama birimlerindeki ihtiyaç dikkate alınarak, en fazla on kişiye kadar gerçekleştirme görevlisi yetkilendirilebilecektir. 
 
E- SORUNLARIN BAKANLIĞA İLETİLMESİ
 
Bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle KBS DESTEK HATTI’ nın uygulama sorunlarının bildirilmesi ile ilgili modülü geçici olarak uygulamaya kapatılmış olup, KBS uygulamalarında ortaya çıkan sorunlar ile daire ve birim kodu taleplerinin saymanlık adı, saymanlık kodu, kurum kodu, kurum adı ve yaşanılan sorun veya talebi açık bir şekilde yazmak suretiyle e-posta ile iletilmesi gerekmektedir.
Bu bağlamda, KBS Uygulamalarında karşılaşılan sorunlar ile istek ve önerilerin ekli listedeki kategorilere göre ilgili e-posta adreslerine iletilmesi gerekmektedir.
Harcama Yönetim Sisteminde harcama birimlerinin karşılaştığı sorunlar, doğrudan merkeze iletilmeyecektir. Sorunla karşılaşan harcama birimi personeli, muhasebe birimi ile irtibata geçecek ve mahallinde çözüm bulunmaya çalışılacaktır. Mahallinde çözüm bulunamaz ise, muhasebe birimi personeli tarafından saymanlık adı, saymanlık kodu, kurum kodu, kurum adı ve yaşanılan sorun veya talep açık bir şekilde yazılmak suretiyle uygulama@muhasebat.gov.tr ye e-posta gönderilecektir.
 
F- YÖNETİM DÖNEMİ CETVELLERİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR
 
Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden, 2011 yılı Yönetim Dönemi Hesabı Cetvellerinden “Ekonomik Ayrıma Göre Bütçe Gelirleri Uygulama Sonuçları Tablosu” nda bazı genel bütçeli muhasebe birimlerinde tutarsızlık olduğu tespit edilmiştir. Bu çerçevede tüm genel bütçeli muhasebe birimlerince söz konusu tablonun sistemden alınacak nüshası ile Sayıştaya gönderilmiş ve muhasebe biriminde kalmış olan nüshası karşılaştırılacak ve farklılık olması halinde sistemde yer alan tablo yeniden alınmak ve tutarlılık kontrolü yapıldıktan sonra ilgili yerleri imzalanmak suretiyle 25/04/2012 tarihine kadar, 2012/13 sayılı KBS duyurusunda belirtilen adreslere (Sayıştay Başkanlığına) gönderilecektir.
 
 
 
 
                                                                                                                 Mehmet SARITAŞ
                                                                                                                 Genel Müdür

02.12.2016
2015 Yılı Bilançosu ve Faaliyet Sonuçları yayımlanmıştır.

24.11.2016
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Ekim 2016 Dönemi Aylık Raporu

22.11.2016
Üniversitemiz 2015 Yılı Sayıştay Denetim Raporu yayımlanmıştır.

16.11.2016
2015 Yılı Nakit Akış Tablosu yayımlanmıştır.

04.11.2016
2016 Mali Yılı III. Üç Aylık Bütçe, Performans Programı ve Muhasebe Gerçekleşmeleri Raporu yayımlanmıştır.

25.10.2016
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Eylül 2016 Dönemi Aylık Raporu

28.09.2016
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Ağustos 2016 Dönemi Aylık Raporu

26.08.2016
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Temmuz 2016 Dönemi Aylık Raporu

11.08.2016
2016 Mali Yılı II. 3 Aylık Dönem Bütçe,Performans Programı ve Muhasebe Gerçekleşmeleri Değerlendirme Raporu

28.07.2016
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Haziran 2016 Dönemi Aylık Raporu

22.07.2016
Bartın Üniversitesi 2016 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu yayımlanmıştır.

27.06.2016
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Mayıs 2016 Dönemi Aylık Raporu

24.05.2016
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Nisan 2016 Dönemi Aylık Raporu

05.05.2016
Üiversitemiz 2016 Yılı Geçici Bütçe Dönemi Değerlendirme Raporu yayımlanmıştır.

27.04.2016
26/04/2016 tarihinde yapılan Performans Programı ve Bütçe Uygulamaları Toplantısı Kararları

25.04.2016
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Mart 2016 Dönemi Aylık Raporu

22.03.2016
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Şubat 2016 Dönemi Aylık Raporu

18.03.2016
Üniversitesimiz 2015 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu yayımlanmıştır.

11.03.2016
Üniversitemiz 2016 Yılı Performans programı yayımlanmıştır.

26.02.2016
Üniversitemiz 2015 Yılı İdare Faaliyet Raporu yayımlanmıştır.

23.02.2016
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Ocak 2016 Dönemi Aylık Raporu

01.02.2016
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2015 Yılı Birim Faaliyet Raporu yayımlanmıştır.

28.01.2016
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Aralık 2015 Dönemi Aylık Raporu

26.01.2016
2015 Mali Yılı Bütçe, Performans Programı ve Muhasebe Gerçekleşmeleri Raporu yayımlanmıştır

23.12.2015
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Kasım 2015 Dönemi Aylık Raporu

24.11.2015
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Ekim 2015 Dönemi Aylık Raporu

16.11.2015
2015 Mali Yılı III. Üç Aylık Bütçe, Performans Programı ve Muhasebe Gerçekleşmeleri Raporu yayımlanmıştır.

23.10.2015
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Eylül 2015 Dönemi Aylık Raporu

23.10.2015
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Ağustos 2015 Dönemi Aylık Raporu

07.10.2015
Sayıştay Başkanlığınca yapılan Üniversitemiz 2014 Yılı Sayıştay Denetim Raporu yayımlanmıştır.

07.09.2015
Bartın Üniversitesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole Tabi Mali Karar ve İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslarda Senato Kararı ile yapılan değişiklik yayımlanmıştır.

20.08.2015
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Temmuz 2015 Dönemi Aylık Raporu

03.08.2015
2015 Mali Yılı II. Üç Aylık Bütçe, Performans Programı ve Muhasebe Gerçekleşmeleri Raporu yayımlanmıştır.

24.07.2015
Üniversitemiz 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu yayımlanmıştır

22.07.2015
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Haziran 2015 Dönemi Aylık Raporu

22.06.2015
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Mayıs 2015 Dönemi Aylık Raporu

29.05.2015
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Nisan 2015 Dönemi Aylık Raporu

29.04.2015
2015 Mali Yılı I. Üç Aylık Bütçe, Performans Programı ve Muhasebe Gerçekleşmeleri Değerlendirme Raporu yayımlanmıştır.

27.04.2015
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Mart 2015 Dönemi Aylık Raporu

30.03.2015
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Şubat 2015 Dönemi Aylık Raporu

17.03.2015
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Ocak 2015 Dönemi Aylık Raporu

11.03.2015
Hesaba Aktarma Suretiyle Ödemeye İlişkin Muhasebat Genel Müdürlüğünün Genel Tebliği (Sıra No: 43)

09.03.2015
Üniversitemiz “2014 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu“ yayımlanmıştır.

04.03.2015
2015 Yılı Parasal Sınırlar ve Oranlar

16.02.2015
2014 Yılı Performans Sunumu

10.02.2015
Üniversitemiz 2014 Mali Yılı Bütçe, Performans Programı ve Muhasebe Gerçekleşmeleri Değerlendirme Raporu yayımlanmıştır.

06.01.2015
Üniversitemiz 2015 Yılı Performans Programı hazırlanarak yürürlüğe konmuştur. Kamuoyuna duyurulur.

23.12.2014
Üniversitemiz “Performans Programı Ulaşılma Kriterleri“ ne ilişkin oranlar yayınlanmıştır.

18.12.2014
2015 Yılı Bütçe Dağıtım Toplantısı

18.12.2014
2014 Yılı Birim Faaliyet Raporu

18.12.2014
Bütçe Giderleri ve Yıl Sonu İşlemleri

03.11.2014
İç Kontrol Toplantı Tutanağı

20.10.2014
Üniversitemiz 2014 Mali Yılı III. Üç Aylık Bütçe, Performans Programı ve Muhasebe Gerçekleşmeleri Değerlendirme Raporu yayınlanmıştır.

10.10.2014
09.10.2014 tarihinde yapılan iç kontrol toplantı tutanağı

12.09.2014
Kamu iç kontrol standartlarına uyum eylem planı kapsamında 11.09.2014 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda alınan kararlar

05.09.2014
İç Kontrol Eylem Planının Değerlendirilmesine İlişkin Toplantı Duyurusu

02.09.2014
Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu Başkanlığımız web sayfasında yayınlanmıştır.

28.08.2014
Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün mali işlemlerin elektronik ortama taşınması amacıyla harcama ve muhasebe sürecinde e-fatura kullanımına geçileceği ile ilgili duyurusu.

15.08.2014
Üniversitemiz 2014 Mali Yılı II. Üç Aylık Bütçe, Performans Programı ve Muhasebe Gerçekleşmeleri Değerlendirme Raporu yayınlanmıştır.

17.07.2014
Üniversitemiz 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu yayınlanmıştır.

28.05.2014
Başkanlığımız personeline ait görev ve iş tanımları güncellenmiştir.

30.04.2014
Üniversitemiz 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu yayınlanmıştır.

28.04.2014
Üniversitemiz 2014 Mali Yılı I. Üç Aylık Bütçe, Performans Programı ve Muhasebe Gerçekleşmeleri Değerlendirme Raporu yayınlanmıştır.

14.04.2014
İç Kontrol Eylem Planı

14.04.2014
PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ

14.04.2014
Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar

20.03.2014
Üniversitemiz 2013 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu yayınlanmıştır.

17.03.2014
2013 Mali Yılı Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetvelleri Değerlendirme Raporu

03.02.2014
Üniversitemiz 2013 Yılı Performans Programı sonuçları yayınlanmıştır.

21.01.2014
Üniversitemiz 2014 Yılı Performans Programı hazırlanarak yürürlüğe konmuştur. Kamuoyuna duyurulur.

21.01.2014
Bartın Üniversitesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole Tabi Mali Karar ve İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslar yayınlanmıştır.

21.11.2013
Taşınır İşlemleri

31.07.2013
Üniversitemiz 2013 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu yayınlanmıştır.

19.06.2013
Birimler Tarafından Doldurulacak Bütçe Formları

30.04.2013
Üniversitemiz 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu yayınlanmıştır.

29.04.2013
2012 Yılında Yapılan Denetimlerde Tespit Edilen Uygulama Hataları

26.03.2013
İç Kontrol Çalışmaları Kapsamında Yapılacak İşlemler

25.03.2013
Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ yayınlanmıştır.

25.03.2013
Yurtdışına Geçici Görevle Gönderilenlenlere Ödenecek Konaklama Giderlerine İlişkin Usul ve Esaslar

22.03.2013
Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar

22.03.2013
Üniversitemiz “2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu“ hazırlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur.

05.03.2013
09/01/2013 Güncel Maaş

05.02.2013
Performans Programı

18.12.2012
KAMU ZARARLARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

14.12.2012
KİK ihale İlan Bedelleri Ödemelerinde Kullanılacak İBAN Numarası

14.12.2012
2012 Bütçe Giderleri ve Yılsonu İşlemleri

30.11.2012
Ödenek

30.11.2012
Faturaların Düzenlenmesi

19.09.2012
HARCAMA BİRİMLERİ ÖDENEK DURUM TABLOSU

30.07.2012
2012 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

25.06.2012
Sosyal Haklar ve Yardımlar Kullanım Kılavuzu

25.06.2012
İhtiyaç Fazlası Taşınır İşlemleri Kullanım Kılavuzu

25.06.2012
Harcama Yönetim Sistemi Kullanım Kılavuzu

04.07.2012
2013-2015 Kamu Yatırım Teklifleri çalışmaları başlamıştır.

22.06.2012
HAKEM KURULU KARARI GEREĞİ KATSAYI FARKINDAN DOĞAN EMEKLİ KESENEKLERİ GÖNDERİMİ

21.06.2012
MAAŞ VE EK DERS ÜCRET FARKLARININ ÖDENMESİNE İLİŞKİN KBS DUYURUSU SIRA NO: ( 26)

20.06.2012
2013-2015 Dönemi Bütçe Hazırlama Rehberi Taslağı ve Eki Tabloları

04.07.2012
2013-2015 dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı hazırlık çalışmalarına başlanmıştır.

18.06.2012
AKADEMİK PERSONEL MAAŞ FARKLARI HESAPLAMASI (Program)

18.06.2012
MAAŞ VE EK DERS ÜCRET FARKLARI İLE GEÇ ÖDEME FARKLARININ ÖDENMESİNE İLİŞKİN KBS DUYURUSU