image/svg+xml
image/svg+xml

Bütçe Giderleri ve Yıl Sonu İşlemleri

Bütçe giderlerinin gecikmelere mahal verilmeden zamanında gerçekleştirilmesi ve yılsonu işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla Maliye Bakanlığınca 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Genelgesi (Sıra No: 8 yayımlanmıştır. Bütçelerin tüm ekonomik kodlarından yapılmış olan giderlere ilişkin ödeme emri belgeleri harcama birimlerimizce gecikmeden ve her halükarda en geç 25/12/2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Başkanlığımıza ulaştırılacaktır. Bu tarihten sonra hiçbir ödeme emri belgesi (verilmiş avanslar ile açılmış kredilerin mahsubuna ilişkin işlemler hariç) işleme konulmayacaktır. 
 
  • Üniversitemiz ev sahipliğinde Kamu İhale Kurumunca Bartın'da görev yapan tüm personele yönelik e-ihale eğitimi düzenlenmiştir.

  • Bütçe Giderleri ve Yıl Sonu İşlemleri

  • Üniversitemiz Stratejilerini Dış Paydaşlarıyla Hazırlıyor

  • Pilot uygulama çalışmaları sürdürülen Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi, Bülent Ecevit Üniversitesi ile üniversitemizi buluşturdu.

  • Başkanlığımızca Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Eğitimi verilmiştir.

  • Üniversitemiz 2018-2020 Yılı Bütçe Tasarısı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmuştur.

  • 2018-2022 Dönemi Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları kapsamında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat YAZICI başkanlığında Stratejik Plan Toplantısı yapılmıştır

  • Mevzuat 2018 Yılı Yatırım Programı 28 Ekim 2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

  • 2018 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine İlişkin Karar 28 Ekim 2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

  • Birimlerimizce gönderilen 2017 Yılı Performans Programı III. dönem izleme ve değerlendirme raporları konsolide edilerek e-bütçe sistemine girilmiştir.