image/svg+xml
image/svg+xml

Yönetim

 Ali BULAMAÇCI

Daire Başkanı

abulamacci@bartin.edu.tr

 

ÖZGEÇMİŞ

 

            1962 yılında Çankırı'nın Ilgaz İlçesinde doğan Ali BULAMAÇCI, İktisat Fakültesi mezunudur. 1980 yılında Milli Eğitim Bakanlığında göreve başladı. 1987 yılında şef oldu. 1998 yılından itibaren Bütçe ve Yatırım Şube Müdürlüğü daha sonra Strateji Geliştirme Şubesi Müdürlüğü görevini yürüttü. Milli Eğitim Bakanlığının yeniden yapılandırılması sonucu Satın Alma Grup Başkanlığı Koordinatörü olarak görevlendirildi. Bakanlık ihale komisyon üyeliği ile muayene ve teslim alma komisyonu üyelikleri yaptı. Bakanlıkça düzenlenen genel bütçe ve mevzuatı, bütçenin hazırlanması ve uygulanması, analitik bütçe, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 6245 sayılı Harcırah Kanunu, Taşınır Mal Yönetmeliği ile Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri konularında düzenlenen hizmet içi eğitim seminerlerinde eğitim görevlisi olarak görev aldı. Maliye Bakanlığınca yapılan mali hizmetler uzmanlığı sınavını kazanarak Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna Mali Hizmetler Uzmanı olarak atandı, fakat başlamadı. Ali BULAMAÇCI evli ve dört çocuk babasıdır.