image/svg+xml
image/svg+xml

Üniversitemiz ev sahipliğinde Kamu İhale Kurumunca Bartın'da görev yapan tüm personele yönelik e-ihale eğitimi düzenlenmiştir.

Kamu İhale Kurumu tarafından üniversitemiz personeli ile Bartın'daki tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan personele, ihalelere katılım aşamasında yeterlik kriteri olarak isteklilerin sunmaları gereken belgelerin elektronik ortama aktarılması ve yine elektronik ortamdan bu belgelerin teyidinin yapılabilmesi ile ihale işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesine yönelik yapılan düzenlemelere ilişkin e-ihale eğitimi verildi.
  • Üniversitemiz ev sahipliğinde Kamu İhale Kurumunca Bartın'da görev yapan tüm personele yönelik e-ihale eğitimi düzenlenmiştir.

  • Bütçe Giderleri ve Yıl Sonu İşlemleri

  • Üniversitemiz Stratejilerini Dış Paydaşlarıyla Hazırlıyor

  • Pilot uygulama çalışmaları sürdürülen Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi, Bülent Ecevit Üniversitesi ile üniversitemizi buluşturdu.

  • Başkanlığımızca Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Eğitimi verilmiştir.

  • Üniversitemiz 2018-2020 Yılı Bütçe Tasarısı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmuştur.

  • 2018-2022 Dönemi Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları kapsamında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat YAZICI başkanlığında Stratejik Plan Toplantısı yapılmıştır

  • Mevzuat 2018 Yılı Yatırım Programı 28 Ekim 2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

  • 2018 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine İlişkin Karar 28 Ekim 2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

  • Birimlerimizce gönderilen 2017 Yılı Performans Programı III. dönem izleme ve değerlendirme raporları konsolide edilerek e-bütçe sistemine girilmiştir.