image/svg+xml
image/svg+xml

Üniversitemiz Stratejilerini Dış Paydaşlarıyla Hazırlıyor

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, İlimizdeki okul müdürleriyle bir araya gelerek 2018-2022 Stratejik Planına ilişkin istişare toplantısı yaptı. 12 okul müdürünün katıldığı görüşmede karşılıklı fikir alışverişi yapıldı. Toplantıda eğitim alanında paydaşımız olan Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği içinde hareket etmeye önem verdiklerini belirten Rektör Uzun, toplantıya katılanlar müdürlerin beklentilerini dinledi.

Bartın Üniversitesinin 2018-2022 Dönemi Stratejik Planının hazırlık sürecine dış paydaşların katkısının önemini vurgulayan Rektör Uzun, dış paydaşların katkısının sadece hazırlık dönemi ile sınırlı kalmayacağını, dış paydaşların amaç ve hedeflere ulaşılmasında önemli bir aktör olacaklarını söyledi. Üniversitemizin, yeni koşullara uyum göstererek, toplumun tüm kesimleri ile iletişim ve işbirliği içinde sahip olduğu kaynakları en verimli şekilde kullanmaya devam edeceğini dile getiren Rektör Uzun, katılımcılara teşekkür etti. Toplantıya Rektör Uzun’la birlikte Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Yazıcı,  Üniversitemiz Stratejik Planlama ekibi Başkanı Prof. Dr. Çetin Semerci ile Stratejik Planlama ekibi üyeleri katıldı.

  • Üniversitemiz ev sahipliğinde Kamu İhale Kurumunca Bartın'da görev yapan tüm personele yönelik e-ihale eğitimi düzenlenmiştir.

  • Bütçe Giderleri ve Yıl Sonu İşlemleri

  • Üniversitemiz Stratejilerini Dış Paydaşlarıyla Hazırlıyor

  • Pilot uygulama çalışmaları sürdürülen Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi, Bülent Ecevit Üniversitesi ile üniversitemizi buluşturdu.

  • Başkanlığımızca Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Eğitimi verilmiştir.

  • Üniversitemiz 2018-2020 Yılı Bütçe Tasarısı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmuştur.

  • 2018-2022 Dönemi Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları kapsamında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat YAZICI başkanlığında Stratejik Plan Toplantısı yapılmıştır

  • Mevzuat 2018 Yılı Yatırım Programı 28 Ekim 2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

  • 2018 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine İlişkin Karar 28 Ekim 2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

  • Birimlerimizce gönderilen 2017 Yılı Performans Programı III. dönem izleme ve değerlendirme raporları konsolide edilerek e-bütçe sistemine girilmiştir.