image/svg+xml
image/svg+xml

Üniversitemiz 2018-2020 Yılı Bütçe Tasarısı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmuştur.

  • Üniversitemiz ev sahipliğinde Kamu İhale Kurumunca Bartın'da görev yapan tüm personele yönelik e-ihale eğitimi düzenlenmiştir.

  • Bütçe Giderleri ve Yıl Sonu İşlemleri

  • Üniversitemiz Stratejilerini Dış Paydaşlarıyla Hazırlıyor

  • Pilot uygulama çalışmaları sürdürülen Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi, Bülent Ecevit Üniversitesi ile üniversitemizi buluşturdu.

  • Başkanlığımızca Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Eğitimi verilmiştir.

  • Üniversitemiz 2018-2020 Yılı Bütçe Tasarısı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmuştur.

  • 2018-2022 Dönemi Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları kapsamında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat YAZICI başkanlığında Stratejik Plan Toplantısı yapılmıştır

  • Mevzuat 2018 Yılı Yatırım Programı 28 Ekim 2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

  • 2018 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine İlişkin Karar 28 Ekim 2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

  • Birimlerimizce gönderilen 2017 Yılı Performans Programı III. dönem izleme ve değerlendirme raporları konsolide edilerek e-bütçe sistemine girilmiştir.