image/svg+xml
image/svg+xml

Kamu idarelerinin varlıkları, yabancı kaynakları, öz kaynakları, gelirleri, giderleri ve nakit akışları hakkında bilgileri ve temel muhasebe politikalarını içeren 2019 yılı Temel Mali Tabloları hazırlanarak yayımlanmıştır.