image/svg+xml
image/svg+xml

İş Süreçleri


İAŞ-0104 Bütçe İptal İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0105 Faaliyet Raporu Hazırlama İşlemi İş Akış Şeması
İAŞ-0106 İkinci Öğretim Gelirlerinin Takip ve Gelir Fazlası Kısmının Kaydı İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0107 Kurum Ödeneklerinin Birimlere Dağıtım İşlemi İş Akış Şeması
İAŞ-0108 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Hazırlama İşlemi İş Akış Şeması
İAŞ-0109 Ödenek Aktarma İşlemi İş Akış Şeması
İAŞ-0110 Ödenek Ekleme Belgesi İşlemi İş Akış Şeması
İAŞ-0111 Ödenek Gönderme Belgesi İşlemi İş Akış Şeması
İAŞ-0112 Performans Programı Hazırlıma Süreci İş Akış Şeması
İAŞ-0113 Tenkis Belgesi İşlemi İş Akış Şeması
İAŞ-0114 Yatırım Bütçesi Hazırlama İşlemi İş Akış Şeması
İAŞ-0115 Yatırım Programının Revizesinin Yapılması İşlemi İş Akış Şeması
İAŞ-0116 Yatırımların Dönemsel İzlenmesi İşlemi İş Akış Şeması
İAŞ-0117 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu Hazırlanması İşlemi İş Akış Şeması
İAŞ-0118 %10 Doğrudan Temin Limitlerinin Tespiti İş Akış Şeması
İAŞ-0119 Aylık Nakit Talebi İşlemi İş Akış Şeması
İAŞ-0120 Ayrıntılı Finansman Programı Hazırlama İşlemi İş Akış Şeması
İAŞ-0121 Bütçe Hazırlama İşlemi İş Akış Şeması
İAŞ-0122 Hassas Görevler Listesinin Güncellenmesi İş Akış Şeması
İAŞ-0123 İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu’nun Hazırlanması İş Akış Şeması
İAŞ-0124 İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının Altı Aylık Değerlendirilmesi İş Akış Şeması
İAŞ-0125 İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının Oluşturulması İş Akış Şeması
İAŞ-0126 KİDR Hazırlık Süreci İş Akış Şeması
İAŞ-0127 Risk Strateji Belgesinin Konsolide ve Revize Edilmesi İşlemi İş Akış Şeması
İAŞ-0128 Strateji Geliştirme Amaç, Hedef ve Performans Göstergesi ile Stratejilerin Belirl İş Akış Şeması
İAŞ-0129 Stratejik Plan Durum Analizi İş Akış Şeması
İAŞ-0130 Stratejik Plan Farklılaşma Stratejisi İş Akış Şeması
İAŞ-0131 Stratejik Plan Geleceğe Bakışın Belirlenmesi İş Akış Şeması
İAŞ-0132 Stratejik Plan Hazırlık Süreci İş Akış Şeması
İAŞ-0133 Stratejik Planın İzleme ve Değerlendirme Süreci İş Akış Şeması
İAŞ-0134 Avans ve Kredilerin Ödenmesi Süreci İş Akış Şeması