image/svg+xml
image/svg+xml

Yönetim

 Kadir ÇELİK
Daire Başkan V.
 
ÖZGEÇMİŞ

 

      1975 yılında Erzurum’da doğdu. İlk ve Orta Öğrenimini Erzurum’da tamamladı. Sırasıyla Trakya Üniversitesi Gümrük İşletme bölümü , Anadolu Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon, Ahmet Yesevi Üniversitesi Yönetim Organizasyon Tezsiz Yüksek Lisans ,Bülent Ecevit Üniversitesi Maliye Tezli Yüksek lisanstan mezun oldu, Maliye Doktora Özel Öğrenci olarak dersler aldı,  halen Atatürk Üniversitesi İş Güvenliği Uzmanlığı bölümünde öğrenimine devam etmektedir.
      Memuriyet Hizmetine 20.12.2000 yılında İstanbul Defterdarlığında Yoklama Memuru olarak göreve başladı. İstanbul ilinde çeşitli vergi birimlerinde görev yaptı,  Gelir Uzmanı Kadrosunda Gökçebey İlçe Malmüdürü ve Zonguldak Vergi Dairesi Başkanlığı Usul Müdürü görevlerini uzun yıllar ifa etti.  Ankara Maliye Mesleki Eğitim Kursundan 2010 yılında mezun oldu. Avrupa Birliği Proje Birim Koordinatörlüğü görevini yürüterek çok sayıda proje yazımı, koordinatörlüğü ve yürütücüsü olarak görev yaptı. Gelir İdaresi Başkanlığı EFQM mükemmellik Modeli Eğiticisi olarak kurum eğitimlerini verdi. Kamu kurum ve kuruluşlarında Mevzuat ve bireysel gelişim eğitimleri verdi. Fakülte ve Yüksekokullarda öğretim görevlisi olarak derslere girdi. Mahkeme ve Savcılık Bilirkişiliği görevlerinde bulundu.
      Bartın Üniversitesinde 06.03.2019 tarihinde Fen Fakültesi Fakülte Sekreteri olarak göreve başlamış olup,18.01.2021 tarihinde Daire Başkan V. olarak görevlendirilmiştir. Üniversitemizin bünyesinde yer alan çeşitli komisyonlarında görev yapmaktadır.