image/svg+xml
image/svg+xml

Misyon ve Vizyonumuz

Misyonumuz

Üniversitemizin idari hizmetlerinin mükemmeliyete ulaşması; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verilebilirliği ve saydamlığı sağlamak üzere tüm mali işlemlerin uygulanmasını, muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolün yapılmasını sağlamaktır.

Vizyonumuz

İşinde uzman, yaratıcı ve yenilikçi personeliyle çağdaş ve bilimsel tüm gelişmeleri çalışmalarına yansıtan, teknolojik imkânlarla donanmış, paydaşları ile evrensel değerlere saygılı bir iletişimi benimseyen ve sürekli gelişen bir başkanlık olmak.