image/svg+xml
image/svg+xml

Kamu idarelerinin varlıkları, yabancı kaynakları, öz kaynakları, gelirleri, giderleri ve nakit akışları hakkında bilgileri ve temel muhasebe politikalarını içeren 2018 yılı Temel Mali Tabloları hazırlanarak yayımlanmıştır.


2018 Yılı Mali Tabloları