image/svg+xml
image/svg+xml

Üniversitemiz Stratejilerini Dış Paydaşlarıyla Hazırlıyor

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, İlimizdeki okul müdürleriyle bir araya gelerek 2018-2022 Stratejik Planına ilişkin istişare toplantısı yaptı. 12 okul müdürünün katıldığı görüşmede karşılıklı fikir alışverişi yapıldı. Toplantıda eğitim alanında paydaşımız olan Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği içinde hareket etmeye önem verdiklerini belirten Rektör Uzun, toplantıya katılanlar müdürlerin beklentilerini dinledi.

Bartın Üniversitesinin 2018-2022 Dönemi Stratejik Planının hazırlık sürecine dış paydaşların katkısının önemini vurgulayan Rektör Uzun, dış paydaşların katkısının sadece hazırlık dönemi ile sınırlı kalmayacağını, dış paydaşların amaç ve hedeflere ulaşılmasında önemli bir aktör olacaklarını söyledi. Üniversitemizin, yeni koşullara uyum göstererek, toplumun tüm kesimleri ile iletişim ve işbirliği içinde sahip olduğu kaynakları en verimli şekilde kullanmaya devam edeceğini dile getiren Rektör Uzun, katılımcılara teşekkür etti. Toplantıya Rektör Uzun’la birlikte Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Yazıcı,  Üniversitemiz Stratejik Planlama ekibi Başkanı Prof. Dr. Çetin Semerci ile Stratejik Planlama ekibi üyeleri katıldı.

  • Üniversitemiz Stratejik Plan Ekibi ile yapılacak olan toplantı ile ilgili çalışmalar yapmak ve sunum hazırlamak amacıyla Başkanlığımız Stratejik Plan Ekibi ile 06.05.2021 tarihinde çevrimiçi toplantı gerçekleştirilmiştir.

  • 2019-2023 Dönemi Stratejik Plan Güncellemeleri kapsamında dördüncü toplantımız gerçekleştirildi.

  • Üniversitemiz 2019-2023 Stratejik Planının güncellenmesi çalışmaları kapsamında 21.04.2021 tarihinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat YAZICI'nın başkanlığında çevrimiçi toplantı gerçekleştirilmiştir.

  • 2019-2023 Dönemi Stratejik Planı revize işlemleri ile ilgili toplantı yapıldı.

  • Birim istişare toplantımız yapıldı.

  • Türkiye’nin İlk ve Tek Kadın Konulu Kütüphanesi’nin Arşiv ve Koleksiyonları Konferansı

  • Mali mevzuat eğitimine yoğun katılım sağlandı.

  • Gelişimin Öyküsü

  • Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Personel Uyum Rehberi yayımlanmıştır.

  • 2020 Yılı Stratejik Plan Değerlendirme Raporu yayımlanmıştır.