image/svg+xml
image/svg+xml

Başkanlığımızca Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Eğitimi verilmiştir.

Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Projesinin Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce başlatıldığı ve Proje kapsamında, Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sisteminin temel fonksiyonları kullanıma hazır hale getirildiği bildirilmiştir. Bu kapsamda Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sistemi konusunda üniversitemiz harcama yetkilileri, gerçekleştirme görevlileri ve harcama birimlerinde veri girişlerinden sorumlu personele 06.11.2017 tarihinde eğitim verilmiştir.
 • Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Projesinin Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce başlatıldığı ve Proje kapsamında, Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sisteminin temel fonksiyonları kullanıma hazır hale getirildiği bildirilmiştir.
 • Bu kapsamda Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sistemi konusunda üniversitemiz harcama yetkilileri, gerçekleştirme görevlileri ve harcama birimlerinde veri girişlerinden sorumlu personele 06.11.2017 tarihinde eğitim verilmiştir.
 • Üniversitemiz Stratejik Plan Ekibi ile yapılacak olan toplantı ile ilgili çalışmalar yapmak ve sunum hazırlamak amacıyla Başkanlığımız Stratejik Plan Ekibi ile 06.05.2021 tarihinde çevrimiçi toplantı gerçekleştirilmiştir.

 • 2019-2023 Dönemi Stratejik Plan Güncellemeleri kapsamında dördüncü toplantımız gerçekleştirildi.

 • Üniversitemiz 2019-2023 Stratejik Planının güncellenmesi çalışmaları kapsamında 21.04.2021 tarihinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat YAZICI'nın başkanlığında çevrimiçi toplantı gerçekleştirilmiştir.

 • 2019-2023 Dönemi Stratejik Planı revize işlemleri ile ilgili toplantı yapıldı.

 • Birim istişare toplantımız yapıldı.

 • Türkiye’nin İlk ve Tek Kadın Konulu Kütüphanesi’nin Arşiv ve Koleksiyonları Konferansı

 • Mali mevzuat eğitimine yoğun katılım sağlandı.

 • Gelişimin Öyküsü

 • Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Personel Uyum Rehberi yayımlanmıştır.

 • 2020 Yılı Stratejik Plan Değerlendirme Raporu yayımlanmıştır.