image/svg+xml
image/svg+xml

Bütçe Giderleri ve Yıl Sonu İşlemleri

Bütçe giderlerinin gecikmelere mahal verilmeden zamanında gerçekleştirilmesi ve yılsonu işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla Maliye Bakanlığınca 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Genelgesi (Sıra No: 8 yayımlanmıştır. Bütçelerin tüm ekonomik kodlarından yapılmış olan giderlere ilişkin ödeme emri belgeleri harcama birimlerimizce gecikmeden ve her halükarda en geç 25/12/2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Başkanlığımıza ulaştırılacaktır. Bu tarihten sonra hiçbir ödeme emri belgesi (verilmiş avanslar ile açılmış kredilerin mahsubuna ilişkin işlemler hariç) işleme konulmayacaktır. 
 
  • Üniversitemiz Stratejik Plan Ekibi ile yapılacak olan toplantı ile ilgili çalışmalar yapmak ve sunum hazırlamak amacıyla Başkanlığımız Stratejik Plan Ekibi ile 06.05.2021 tarihinde çevrimiçi toplantı gerçekleştirilmiştir.

  • 2019-2023 Dönemi Stratejik Plan Güncellemeleri kapsamında dördüncü toplantımız gerçekleştirildi.

  • Üniversitemiz 2019-2023 Stratejik Planının güncellenmesi çalışmaları kapsamında 21.04.2021 tarihinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat YAZICI'nın başkanlığında çevrimiçi toplantı gerçekleştirilmiştir.

  • 2019-2023 Dönemi Stratejik Planı revize işlemleri ile ilgili toplantı yapıldı.

  • Birim istişare toplantımız yapıldı.

  • Türkiye’nin İlk ve Tek Kadın Konulu Kütüphanesi’nin Arşiv ve Koleksiyonları Konferansı

  • Mali mevzuat eğitimine yoğun katılım sağlandı.

  • Gelişimin Öyküsü

  • Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Personel Uyum Rehberi yayımlanmıştır.

  • 2020 Yılı Stratejik Plan Değerlendirme Raporu yayımlanmıştır.