image/svg+xml
image/svg+xml

Üniversitemiz ev sahipliğinde Kamu İhale Kurumunca Bartın'da görev yapan tüm personele yönelik e-ihale eğitimi düzenlenmiştir.

Kamu İhale Kurumu tarafından üniversitemiz personeli ile Bartın'daki tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan personele, ihalelere katılım aşamasında yeterlik kriteri olarak isteklilerin sunmaları gereken belgelerin elektronik ortama aktarılması ve yine elektronik ortamdan bu belgelerin teyidinin yapılabilmesi ile ihale işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesine yönelik yapılan düzenlemelere ilişkin e-ihale eğitimi verildi.
  • Üniversitemiz Stratejik Plan Ekibi ile yapılacak olan toplantı ile ilgili çalışmalar yapmak ve sunum hazırlamak amacıyla Başkanlığımız Stratejik Plan Ekibi ile 06.05.2021 tarihinde çevrimiçi toplantı gerçekleştirilmiştir.

  • 2019-2023 Dönemi Stratejik Plan Güncellemeleri kapsamında dördüncü toplantımız gerçekleştirildi.

  • Üniversitemiz 2019-2023 Stratejik Planının güncellenmesi çalışmaları kapsamında 21.04.2021 tarihinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat YAZICI'nın başkanlığında çevrimiçi toplantı gerçekleştirilmiştir.

  • 2019-2023 Dönemi Stratejik Planı revize işlemleri ile ilgili toplantı yapıldı.

  • Birim istişare toplantımız yapıldı.

  • Türkiye’nin İlk ve Tek Kadın Konulu Kütüphanesi’nin Arşiv ve Koleksiyonları Konferansı

  • Mali mevzuat eğitimine yoğun katılım sağlandı.

  • Gelişimin Öyküsü

  • Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Personel Uyum Rehberi yayımlanmıştır.

  • 2020 Yılı Stratejik Plan Değerlendirme Raporu yayımlanmıştır.