image/svg+xml
image/svg+xml

Pilot uygulama çalışmaları sürdürülen Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi, Bülent Ecevit Üniversitesi ile üniversitemizi buluşturdu.

  • Üniversitemiz Stratejik Plan Ekibi ile yapılacak olan toplantı ile ilgili çalışmalar yapmak ve sunum hazırlamak amacıyla Başkanlığımız Stratejik Plan Ekibi ile 06.05.2021 tarihinde çevrimiçi toplantı gerçekleştirilmiştir.

  • 2019-2023 Dönemi Stratejik Plan Güncellemeleri kapsamında dördüncü toplantımız gerçekleştirildi.

  • Üniversitemiz 2019-2023 Stratejik Planının güncellenmesi çalışmaları kapsamında 21.04.2021 tarihinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat YAZICI'nın başkanlığında çevrimiçi toplantı gerçekleştirilmiştir.

  • 2019-2023 Dönemi Stratejik Planı revize işlemleri ile ilgili toplantı yapıldı.

  • Birim istişare toplantımız yapıldı.

  • Türkiye’nin İlk ve Tek Kadın Konulu Kütüphanesi’nin Arşiv ve Koleksiyonları Konferansı

  • Mali mevzuat eğitimine yoğun katılım sağlandı.

  • Gelişimin Öyküsü

  • Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Personel Uyum Rehberi yayımlanmıştır.

  • 2020 Yılı Stratejik Plan Değerlendirme Raporu yayımlanmıştır.